• LECZENIE KANAŁOWE

     

Konieczność leczenia kanałowego zachodzi wówczas, gdy próchnica, uraz lub paradentoza doprowadziły do takiego uszkodzenia miazgi zęba, że jedynym sposobem uratowania go jest przeprowadzenie leczenia kanałowego.
W skrócie, leczenie endodontyczne polega na usunięciu chorej miazgi ze wszystkich kanałów, opracowaniu ich do takiego kształtu i rozmiaru by można je było szczelnie wypełnić. Prawidłowa procedura wymaga nie tylko wielkiej dokładności, wiedzy i zaangażowania ale również odpowiedniej aparatury.
Nie może być mowy o prawidłowym leczeniu bez możliwości i dokładnej diagnostyki. System radiowizjografii cyfrowej zastępuje tradycyjne zdjęcie na kliszę, znacznie ogranicza dawkę promieniowania, pozwala na precyzyjną ocenę topografii kanałów i stanu tkanek otaczających. Do precyzyjnego pomiaru długości kanału służy endometr, a system nowoczesnych giętkich narzędzi rotacyjnych i ultradźwięków pozwala na ich odpowiednie opracowanie. Tak przygotowane kanały są następnie szczelnie wypełniane.
Za najlepszy materiał do wypełnień kanałowych uważa się obecnie GUTAPERKĘ, używaną w metodach kondensacji termicznej (SYSTEM B, OBTURA) lub kondensacji „na zimno”. Przez długie lata endodoncja była w Polsce traktowana po macoszemu, dlatego wśród pacjentów pokutuje wciąż pogląd, że ząb który boli nadaje się tylko do usunięcia, tymczasem korzystając z nowych osiągnięć stomatologii, można uratować prawie każdego zęba.
Żadne uzupełnienie nie zastąpi w idealny sposób własnego zęba. Pamiętajmy o tym zanim podejmiemy decyzję o usunięciu.